Print zonder afbeeldingen Print zonder afbeeldingen | Print met afbeeldingen

Over het museum


Het DDR-museum
Het DDR-museum in Monnickendam biedt u een veelzijdig beeld van het leven in Oost-Duitsland in de tweede helft van de vorige eeuw. Een land dichtbij in taal en afstand en toch ver weg in beeld en maatschappij. Een DDR-Museum in Nederland is uniek. Het kleine museum is gevestigd in Monnickendam (15 km ten noorden van Amsterdam).

De tentoonstellingsruimte is slechts 30 m2 groot, maar met 13 vitrines optimaal benut. De presentatie vertelt over leven, werken en politiek in de periode 1949-1990, de 40 jaar waarin de DDR bestond. U ziet een uitgebreide collectie consumentenartikelen, opvallend door hun vormgeving die bij ons wat ouderwets overkomt. Maar daarnaast ook producten die de toets van modern design en technische perfectie ruimschoots kunnen doorstaan. Verder zijn documenten tentoongesteld, soms zeer persoonlijke, die weergeven hoe DDR-burgers zich door de staatsbureaucratie een weg baanden

 


 
De collectie
Met medailles, stembiljetten en uniformstukken tonen wij de officiele uitingen van het regime, inclusief grensbewaking en de Stasi. Ook kunst, cultuur en vrije tijdsbesteding in de DDR krijgen aandacht, evenals de betrekkingen tussen Nederland en de DDR. Uiteraard ontbreekt informatie over de Trabant niet. De toelichtende teksten schetsen een genuanceerd beeld van de Oost-Duitse maatschappij. Relativering en ironie helpen daarbij, wat goed aansluit bij de Oost-Duitse mentaliteit. Van de burgers dan, want de staat kende deze begrippen helemaal niet.
 


 
Het begin
Het DDR-Museum komt voort uit de privé-verzameling van Friso en Thea de Zeeuw. In 1989, onmiddellijk na de val de muur, kochten zij bij een markstalletje onder de Branderburger Tor een eremedaille en een pet. Het was het begin van een omvangrijke verzameling. Zoals het eigenlijk hoort, liep de hobby uit de hand.

 


 

Fascinatie
De fascinatie voor de DDR had bij Friso de Zeeuw in 1985 toegeslagen toen hij voor het eerst Oost-Berlijn bezocht. Een communistisch land, alleen toegankelijk via een streng bewaakte grens met een muur, midden door de stad. Dat andere deel van de stad, met een ander, wat ouderwets straatbeeld, andere winkels. Met een andere geur ook, van tweetakt-uitlaatgassen (van de Trabanten), vermengd met gestookte bruinkool. Dichtbij in afstand en taal en toch ver weg, in beeld en maatschappij. Later groeide de nieuwsgierigheid naar de mensen in dat Andere Duitsland, hoe zij leefden en er zich doorheen sloegen.

 


 
Stichting DDR Collectie
De collectie is in 2000 ondergebracht in de onafhankelijke stichting DDR Collectie die ook het museum exploiteert. De stichting is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). De stichting heeft tot doel kennis over de DDR te verbreiden en te verdiepen. En die daartoe contacten onderhoudt met instellingen en personen die vergelijkbare doelstellingen nastreven. Dat gaat van het Duitsland-Instituut te Amsterdam tot de Verein für DDR Alltagskultur in Berlijn. Op 2 september 2000 is het museum feestelijk geopend. Het museum is (voorlopig) gevestigd in de omgebouwde garage bij De Zeeuw thuis.
 


 

Mediabelangstelling en twee speelfilms
Het DDR-museum mag zich verheugen in de interesse van Nederlandse en Duitse media (zie perspublicaties).Het succes van de speelfilm Good Bye Lenin  in 2003 veroorzaakte een nieuwe golf van belangstelling voor alles wat met de DDR te maken heeft. Hetzelfde effect bereikte de film Das Leben der Anderen in 2006 die de andere, donkere kant van de DDR op een indrukwekkende manier laat zien.
Beide films zijn absolute aanraders.
 


 

Een kijkje in het museum (Foto’s door Martijn Lammertswww.martijnlammerts.nl)


(Foto’s door Martijn Lammertswww.martijnlammerts.nl)