Print zonder afbeeldingen Print zonder afbeeldingen | Print met afbeeldingen

Het boek ‘Fascinatie DDR’

Dit boek is uitverkocht en alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.
Fascinatie DDR is gewijd aan de DDR, een staat die opkwam en onderging in de tweede helft van de vorige eeuw. In het eerste deel vertel ik over mijn fascinatie voor het land en zijn inwoners. Naar mijn oordeel is de DDR alleen goed te begrijpen door kennis te nemen van zowel de werking van het politieke machtssysteem als van het dagelijkse bestaan van de mensen. Met andere woorden: de films ‘’Das Leben der Anderen’’ en ”Good bye Lenin” geven samen een compleet beeld van het leven in de DDR.

In het tweede deel van het boek bespreek ik een aantal specifieke aspecten van de DDR. Daar zitten onvermijdelijke thema’s bij, zoals het ontstaan en het einde van de DDR, de (formele en informele) economie, de almachtige partij SED, de Trabant en de Muur. Daarnaast heb ik onderwerpen geselecteerd die minder vanzelfsprekend zijn: de filmcultuur, de positie van vrouwen, het toekennen van onderscheidingen en vakantie in de DDR, om een paar voorbeelden te noemen. Daarmee wil ik iets van de veelkleurige samenleving met zijn absurditeiten, maar ook positieve kanten laten zien. Een veelkleurigheid die vaak schuil gaat onder de grauwsluier die de oppervlakkige waarnemer ziet als hij naar de DDR kijkt.

In het derde deel van het boek komen Nederlanders aan het woord die in de DDR gewerkt hebben, dat land veelvuldig bezocht hebben of daar gevangen hebben gezeten. Ook vertellen burgers van de voormalige DDR die in Nederland gewerkt hebben of er nu wonen over hun ervaringen in het land van herkomst. Nederland fungeert nauwelijks als referentiekader, maar wel als een plek buiten Duitsland die uitnodigt tot een bezonnen terugblik op afstand.
De twaalf interviews samen leveren een grote variëteit aan ervaringen en – dus – evaluaties op. Het resulteert in conclusies die uiteenlopen van volstrekte verwerping van de DDR tot ”zet de Muur maar weer terug’’. Wat de gesprekken bindt, is het ”selectief winkelen” binnen het systeem en het pogen het regime te ontwijken als de druk te groot werd. Ik vind dat inderdaad fascinerend.

Inkijkversie van het boek (Let op deze PDF is 9.4mb groot).

Klik op het ‘fullscreen’ icoon bovenin de balk die verschijnt wanneer je met de cursor op de preview klikt.
Op mobiel: klik op de afbeelding en ‘slide’ door de bladerversie via de balk onderin.


Colofon
Fascinatie DDR is een uitgave van:
Malherbe & Partner BV
Postbus 247
6000 EA Weert

© MMVII Friso de Zeeuw

Auteur: prof. mr. W.C.T.F. (Friso) de Zeeuw, met medewerking van Clara Overes (interviews), Hans Smits (inleidend interview met Friso de Zeeuw) en Johan Moes (interview Bertus Beugel)

Beelden: de foto’s van objecten uit de het DDR Museum zijn gemaakt door Robert Oerlemans.
De uitgever heeft getracht alle beeldrechthouders van de in dit boek opgenomen illustraties te bereiken. Eventuele rechthebbenden die vooraf niet zijn benaderd, worden verzocht contact op te nemen met de uitgever.

Vormgeving: Teo van Gerwen Design

Hardcover, 148 blz, 17×24 cm
ISBN 978 90 75717 70 9
NUR 680