Print zonder afbeeldingen Print zonder afbeeldingen | Print met afbeeldingen

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website ddr-museum.nl wordt beheerd door Friso de Zeeuw.

Stichting DDR-Collectie
Bereklauw 10
1141 KM Monnickendam
E-mail: info@ddr-museum.nl
Tel: 0299-651872

Friso de Zeeuw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

• Wij ontvangen uw naam en e-mailadres als u ons een e-mail stuurt. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen.

Welke gegevens verzamelen wij?

• Wij ontvangen uw naam en e-mailadres als u een e-mail aan ons stuurt. Deze gegevens ontvangen wij direct via de mail en worden niet opgeslagen op onze server.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.
• De website staat gehost op een server van Neostrada

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Social media

Onze website heeft geen koppelingen naar social media. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
YouTube: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]
Twitter: [https://twitter.com/en/privacy]

Links

Op onze website zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten ddr-museum.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaren wij in ieder geval zolang u onze diensten afneemt en tenminste voor een periode van 5 jaar. Na afloop van de periode van 5 jaar worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk gegevens verwijderd.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als u uw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek e-mailen aan info@ddr-museum.nl

Wijzigingen

We behouden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookie policy

Deze website gebruikt GEEN analytische cookies om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden. Wel worden er functionele cookies geïnstalleerd.
Op de video pagina worden cookies van YouTube geïnstalleerd.
Op enkele pagina’s staat een embedded document via Issuu. Issuu installeert wel cookies, ook advertentie cookies. Zie de website van Issuu voor meer informatie.

Het is mogelijk om cookies volledig uit te schakelen voor deze (en andere sites). Dit kan het meest effectief via de browser. Bekijk de hulp documentatie van jouw browser of  bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heb je ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wil je deze keuze herzien? Dat kan. Neem contact op.

Mei 2018