Print zonder afbeeldingen Print zonder afbeeldingen | Print met afbeeldingen

Het boek ‘Fascinatie DDR’

Fascinatie DDR is gewijd aan de DDR, een staat die opkwam en onderging in de tweede helft van de vorige eeuw. In het eerste deel vertel ik over mijn fascinatie voor het land en zijn inwoners. Naar mijn oordeel is de DDR alleen goed te begrijpen door kennis te nemen van zowel de werking van het politieke machtssysteem als van het dagelijkse bestaan van de mensen. Met andere woorden: de films ‘’Das Leben der Anderen’’ en ”Good bye Lenin” geven samen een compleet beeld van het leven in de DDR.

In het tweede deel van het boek bespreek ik een aantal specifieke aspecten van de DDR. Daar zitten onvermijdelijke thema’s bij, zoals het ontstaan en het einde van de DDR, de (formele en informele) economie, de almachtige partij SED, de Trabant en de Muur. Daarnaast heb ik onderwerpen geselecteerd die minder vanzelfsprekend zijn: de filmcultuur, de positie van vrouwen, het toekennen van onderscheidingen en vakantie in de DDR, om een paar voorbeelden te noemen. Daarmee wil ik iets van de veelkleurige samenleving met zijn absurditeiten, maar ook positieve kanten laten zien. Een veelkleurigheid die vaak schuil gaat onder de grauwsluier die de oppervlakkige waarnemer ziet als hij naar de DDR kijkt.

In het derde deel van het boek komen Nederlanders aan het woord die in de DDR gewerkt hebben, dat land veelvuldig bezocht hebben of daar gevangen hebben gezeten. Ook vertellen burgers van de voormalige DDR die in Nederland gewerkt hebben of er nu wonen over hun ervaringen in het land van herkomst. Nederland fungeert nauwelijks als referentiekader, maar wel als een plek buiten Duitsland die uitnodigt tot een bezonnen terugblik op afstand.
De twaalf interviews samen leveren een grote variëteit aan ervaringen en – dus – evaluaties op. Het resulteert in conclusies die uiteenlopen van volstrekte verwerping van de DDR tot ”zet de Muur maar weer terug’’. Wat de gesprekken bindt, is het ”selectief winkelen” binnen het systeem en het pogen het regime te ontwijken als de druk te groot werd. Ik vind dat inderdaad fascinerend.


Meer informatie op: https://www.ddr-museum.nl/fascinatieddr


Bekijk op groter formaat in een nieuw venster, klik hier om te starten. Of klik op de flash presentatie (“Expand”) hier boven om in volledig scherm te bekijken.